Πρόγραμμα

Το Art Science across Italy είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το δίκτυο του έργου CREATIONS και οργανώνεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας (INFN) και το CERN, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο τη διάχυση και επικοινωνία της επιστήμης μέσα από τις τέχνες.
Το Art Science across Italy είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το δίκτυο του έργου CREATIONS και οργανώνεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής της Ιταλίας (INFN) και το CERN, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικής Έρευνας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και έχει ως στόχο τη διάχυση και επικοινωνία της επιστήμης μέσα από τις τέχνες.

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της επιστημονικής κουλτούρας στους νέους μέσα από τον συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης, δύο γνωστικά πεδία που αποτελούν τις υψηλότερες εκφράσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

 

Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στον κόσμο της επιστήμης και της επιστημονικής έρευνας ανεξάρτητα από το γνωστικό υπόβαθρο και τις προϋπάρχουσες στάσεις των μαθητών για την επιστήμη, χρησιμοποιώντας τις τέχνες σαν γλώσσα επικοινωνίας.

 

Το πρόγραμμα δομείται σε προοδευτικές φάσεις που περιλαμβάνουν παρουσιάσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια, επισκέψεις σε μουσεία και ερευνητικά εργαστήρια, σεμινάρια ειδικών από τον κόσμο της επιστήμης και της τέχνης καθώς επίσης και ενισχυτική διδασκαλία κατά τη διαδικασία δημιουργίας των καλλιτεχνικών έργων των μαθητών. Συγκεκριμένα, για κάθε μία από τις συμμετέχουσες περιοχές, το πρόγραμμα διακρίνεται στη φάση της κατάρτισης και στη φάση της δημιουργίας. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται εκθέσεις ανά συμμετέχουσα περιοχή και ακολουθεί ο τελικός εθνικός διαγωνισμός που κορυφώνεται με την έκθεση «Τα χρώματα της επιστήμης: η τέχνη της επιστημονικής έρευνας» που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία την άνοιξη του 2022.

 

Οι νικήτριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού, όπως θα επιλεχθούν από μία διεθνή κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, θα συμμετάσχουν σε ένα Masterclass τέχνης και επιστήμης που θα πραγματοποιηθεί στο CERN, στη Γενεύη της Ελβετίας, καθώς και σε άλλα ερευνητικά εργαστήρια στην Ιταλία.

Όλες/-οι οι νικήτριες/νικητές μαθήτριες/μαθητές θα λάβουν υποτροφίες από τους υποστηρικτές και χορηγούς του προγράμματος που θα καλύψουν τα έξοδα του Masterclass και διάφορα σχετικά με αυτό κόστη.

Phase I
Φάση I Κατάρτιση

Το πρόγραμμα “Art and Science across Italy” προσφέρει στους μαθητές μια εισαγωγική κατάρτιση κατά τη διάρκεια της οποίας συμμετέχουν σε σεμινάρια και εργαστήρια, επισκέπτονται μουσεία τέχνης, επιστημονικά κέντρα και μουσεία αλλά και ερευνητικά κέντρα πανεπιστημίων και εθνικών ινστιτούτων. Οι μαθητές, επίσης, παίρνουν μέρος σε θεματικές εκπαιδευτικές περιηγήσεις που εστιάζουν στη σχέση τέχνης και επιστήμης.

Phase II
Φάση II Δημιουργία

Η Φάση ΙΙ εστιάζει στη δημιουργική διαδικασία. Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες των τριών ατόμων και προσκαλούνται να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν ένα καλλιτεχνικό έργο εμπνευσμένο από ένα επιστημονικό θέμα το οποίο τούς παρουσιάστηκε στη Φάση Ι του προγράμματος. Μετά την ολοκλήρωσή του, το καλλιτεχνικό έργο εντάσσεται στο διαγωνιστικό σκέλος του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της Φάσης ΙΙ, οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν με τον υπεύθυνο καθηγητή τους, υπό την επίβλεψη ερευνητών και καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Phase III
Φάση III Προβολή

Η Φάση ΙΙΙ αφορά στην τοπική έκθεση με τίτλο «Τα χρώματα της επιστήμης». Αυτή είναι στην ουσία η ευκαιρία των μαθητών να παρουσιάσουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίες τους και ταυτόχρονα να συμμετάσχουν στον τοπικό διαγωνισμό  τέχνης και επιστήμης. Τα καλύτερα έργα από κάθε περιοχή, όπως θα έχουν επιλεχθεί  από μια εθνική κριτική επιτροπή επιστημόνων, καλλιτεχνών και ειδικών στον τομέα της επικοινωνίας, θα προκριθούν στον τελικό εθνικό διαγωνισμό.

Phase IV
Φάση IV Διαγωνισμός

Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες που θα επιλεχθούν στη Φάση ΙΙΙ θα παρουσιαστούν στην εθνικού επιπέδου έκθεση με τίτλο «Τα χρώματα της επιστήμης: η τέχνη της επιστημονικής έρευνας» που θα φιλοξενηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. Μετά από απόφαση της διεθνούς κριτικής επιτροπής επιστημόνων, καλλιτεχνών και ειδικών στον τομέα της επικοινωνίας, οι δημιουργοί των Τα καλύτερων έργων θα βραβευθούν με 27 υποτροφίες ώστε να παρακολουθήσουν ένα Masterclass τέχνης και επιστήμης που θα πραγματοποιηθεί στο CERN, στη Γενεύη της Ελβετίας ή σε ένα από τα ινστιτούτα του INFN στην Ιταλία.

The role of INFN

To INFN είναι ο βασικός οργανωτής του προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα ινστιτούτα του INFN στη Φλωρεντία, Γένοβα, Μιλάνο Νάπολη, Πίζα, Πάδοβα, Ρώμη και Τορίνο μαζί με το Τμήμα Επικοινωνίας του INFN συντονίζουν και οργανώνουν τις τοπικές και εθνικές δραστηριότητες.

Το INFN παρέχει την απαραίτητη επιστημονική τεχνογνωσία, τα συμμετέχοντα εργαστήρια και το επικοινωνιακό υλικό, τα οποία εξασφαλίζουν τη βέλτιστη ανάπτυξη του προγράμματος. Το INFN, επίσης, παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την εμπλοκή των μουσείων και των διαφόρων τοπικών και εθνικών ινστιτούτων και φορέων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το INFN με τη συνδρομή δημόσιων και ιδιωτικών συνεργασιών και χορηγιών. Η συνεισφορά του INFN πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και εκτίμηση της Συντονιστικής Επιτροπής CCM3 του INFN.

The role of CERN

Ο ρόλος του CERN

Tο CERN είναι ένας από τους υποστηρικτές και διοργανωτές του προγράμματος, φιλοξενώντας ένα από τα Masterclasses τέχνης και επιστήμης. Το CERN αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Masterclass, τα σεμινάρια και τις επισκέψεις στις πειραματικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Πολλοί ερευνητές που εμπλέκονται στο πρόγραμμα απασχολούνται, επίσης, σε πειράματα στο CERN.

O Sascha Schmeling, (υπεύθυνος προγραμμάτων του CERN για εκπαιδευτικούς και μαθητές) συμμετέχει ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής και της διεθνούς κριτικής επιτροπής του προγράμματος.